JR Markteknik hanterar avancerade projekt inom anläggningsarbeten och betongarbeten samt detaljplanering. Kunderna består främst av större byggföretag och kommuner runt Mälardalen i Mittsverige.

Vi är ett företag som växer snabbt och utvecklas dagligen. Men vi tappar aldrig fokus på den viktigaste aspekten av vår verksamhet – erfarenheten och kompetensen som tillfredsställer våra kunder!

VÅRA PROJEKT

Sverige, och särskilt Stockholm, är mitt uppe i ett mycket expansivt byggskede. Vi har arbetat med många stora projekt i hela regionen. Här kan du läsa mer om både våra genomförda och pågående projekt.