Hållbarhet

En mycket viktig fråga för att ligga i framkant och vara ett modernt företag är att jobba hållbart – både vad det gäller miljö och kvalitet. Därför har vi implementerat en tydlig miljö- och kvalitetspolicy som vi följer i alla projekt.

Kvalitetspolicy

JR Markteknik ska genom ständig förbättring av verksamheten i allt högre grad tillfredsställa kundernas krav på leverans i rätt tid av rätt utförda produkter och tjänster.

Miljöpolicy

JR Markteknik ska bidra till ett ekologiskt uthålligt samhälle genom att i all verksamhet ta hänsyn till såväl människa som miljö i förebyggande syfte identifiera föroreningskällor ständigt förbättra verksamheten genom aktivt miljöarbete minska miljöbelastningen genom hushållning med resurser och val av material och maskiner minimera mängden avfall anpassa verksamheten till gällande miljölagstiftning och andra föreliggande krav.

JR Markteknik arbetar enligt kvalitets- och miljöledningssystemet ISO14001 och ISO 9001.