Projekt

Vi har varit inblandade i mängder med spännande byggprojekt, exploateringar och anläggningsarbeten de senaste åren. Här har vi samlat några av de senaste projekten som är pågående samt avslutade.

Valsjöskogen

Här har JR fått uppdraget att utföra Väg & VA samt grundläggning av 31 hus åt Obos

Byggstart:  2020

Färdigställt: 2021

Vagnslidret Österåker

Här har JR fått uppdraget att utföra Väg & VA arbeten åt

Österåkers kommun,

Byggstart: 2019
Färdigställt: 2020

Ramavtal Sthlm Exergi


Här har JR fått uppdraget att utföra schakt/fyll och återställningsarbeten för fjärrvärme/fjärrkyla i 4 års tid med möjlighet till 3 års förlängning
Byggstart: 2019
Färdigställt: 2023

Skebobruk


Här utvecklar Norrtälje kommun utbyggnad av kommunalt avlopp
JR utför samtliga arbeten
Byggstart: 2019
Färdigställt: 2020

Projekt Sjukhus


Här utvecklas en ny sjukhus del
JR utför Grundläggningen, avancerade bergarbeten, spont, pålning och betongarbeten
Byggstart: 2019
Färdigställt: 2021

Käppala Förbundet


Här utvecklar Käppala Förbundet en ny fordonsvåg för vägning av material
JR utför grundläggning och finplanering
Byggstart: 2019
Färdigställt: 2019

Nybyhovsbacken


Här utvecklar Svenska bostäder 27 bostäder i innerstadsmiljö
JR utför grundläggningen, VA-arbeten och betongarbeten
Byggstart: 2019
Färdigställt: 2019

Tomteboda bussdepå


Här utvecklar SL en helt ny bussdepå för 240 innerstads bussar i flera plan med kontorsbyggnad
JR utför grundläggningen, avancerade bergarbeten, VA-arbeten
Byggstart: 2018
Färdigställt: 2020

Silverslänten


Här utvecklar Bonava 28st radhus
JR utför grundläggningen, pålning,betongarbeten och finplanering
Byggstart: 2019
Färdigställt: 2019

Kv.Zick Zack


Här i Kärrtorp utvecklar Besqab 93st bostäder
JR utför grundläggningen, spont, bergarbeten och betongarbeten
Byggstart: 2018
Färdigställt: 2019

Kv.Märtas berså


Nu utvecklar Bonava 104 nya bostäder i Sollentuna centrum
JR utför Grundläggning,spont,pålning och betongarbeten
Byggstart: 2018
Färdigställt: 2019

Kv.Kvarnseglet


Nu utvecklar Svenska Bostäder Rinkeby med drygt 100 nya hyresrätter. I hörnan Rinkeby Allé och Rinkebysvängen byggs ett nio våningar högt hus. Längst med Rinkebysvängen byggs lamellhus och under en del av husen byggs garage.
JR utför grundläggning,pålning betongarbeten
Byggstart: 2018
Färdigställt: 2019

Bergshamra Norrtälje Kommun


JR utför Utbyggnad av vatten- och spillvattenledningar
Byggstart: 2018
Färdigställt: 2019

Ekparken Uppsala


I norra delen av Ultuna Trädgårdsstadbygger vi nu ett småhusområde strax intill de gamla ekarna, därav namnet Ekparken. Ett område planerat som en solfjäder för att man ska kunna njuta av ljuset och värmen när solen ligger på oavsett var man väljer att bo. Här kan du bo granne med skog, natur och rådjur men ändå inte vara långt ifrån centrum och dess utbud.

JR utför Vatten & avlopp /finplanering

Byggstart: 2019
Färdigställt: 2019

Brofästet, Norra Djurgårdsstaden (Äril)


Byggstart: 2016
Inflyttning: 2017/2018
Omfång: ca 80 lägenheter

Äril ligger i området Brofästet på den del av Norra Djurgårdsstaden som ligger söder om Husarviken. JR Markteknik var ansvariga för grundläggningsarbetet till bygget av ca 80 lägenheter i Tobin Properties projekt Äril. Byggstart var 2016 och inflyttning sker 2017/2018.

Brofästet, Norra Djurgårdsstaden (Backåkra)


Byggstart: 2016
Inflyttning: 2018
Omfång: ca 80 lägenheter

Backåkra i området Brofästet ligger på den del av Norra Djurgårdsstaden som planeras norr om Husarviken. JR Markteknik är ansvariga för grundläggningsarbetet till bygget av ca 80 lägenheter i Einar Mattsons projekt Backåkra. Byggstart är planerad till 2016.

Brobänken etapp 10, Tyresö


Byggstart: 2017
Inflyttning: befintliga boenden
Omfång: ca 100 fastigheter

Brobänken är ett sommarstugeområde i Gamla Tyresö, i närheten av Tyresö slott. Detta område ska anpassas för permanent boende och nya byggrätter med ett kommunalt nät för vatten, avlopp och vägar. JR Markteknik är ansvariga för projektet när området ska moderniseras.

Brf Läsa och Brf Skriva, Gränby Uppsala


Byggstart: 2016
Färdigställt: 2018/2019
Omfång: ca 150 bostäder

Uppsala expanderar i snabb takt och Gränby är en direkt utvidgning av Uppsalas stadskärna norrut. JR Markteknik är ansvariga för grundläggningsarbetet till bygget av ca 150 bostäder i Ikano Bostads två projekt Brf Läsa och Brf Skriva. Inflyttning sker 2018/2019.

Hägerneholm, Arninge


Byggstart: 2017
Inflyttning: 2017–2022
Omfång: ca 1200 bostäder

Hägerneholm är ett helt nytt område som ligger i Arninge norr om Stockholm, mellan Rönningesjön och Ullnasjön. JR Markteknik är ansvariga för utbyggnaden av vatten, avlopp och vägar för ca 180 fastigheter i det nya området som kommer att ha plats för ca 1200 bostäder. Inflyttning sker 2017–2022.

Haga 3, Vallentuna


Byggstart: 2015
Inflyttning: 2016
Omfång: ca 60 fastigheter

Haga 3 i östra Ormsta ska utvecklas med nya friliggande villor, allmänt vatten- och avloppsnät samt utbyggnad av kommunala gator. Äldre bebyggelse och vegetation ska behållas och ge karaktär åt området. JR Markteknik är ansvariga för exploatering av vatten, avlopp och vägar för det nya bostadsområdet som kommer innehålla ca 60 fastigheter.