Om JR Markteknik

JR Markteknik driver avancerade projekt inom anläggningsarbeten, betongarbeten och finplanering. Kunderna är främst större byggbolag och kommuner i Mälardalen. Vi är ett bolag som växer fort och utvecklas varje dag. Men vi släpper aldrig fokus på det viktigaste i vår verksamhet – den erfarenhet och kompetens som gör våra kunder nöjda!

JR Markteknik startades 2012, men hela stommen i företaget har jobbat tillsammans under mer än tjugo år. Med JR Markteknik ville vi samla vår stora kompetens och erfarenhet av anläggningsarbeten, men i ett företag med tydlig fokus på både nöjda kunder och nöjda medarbetare.

Den enskilt viktigaste förutsättningen för ett framgångsrikt anläggningsföretag är kompetent personal. Det krävs helt enkelt mycket erfarenhet och kunskap för att driva stora projekt i mål, på tid. Vi är främst inriktade på komplicerade anläggningsarbeten och kan genomföra allt från rörläggning, sjöledning och markanläggning till mätning och platsledning. Förutom vår egen personal har vi dessutom ett brett kontaktnät med kvalificerade underentreprenörer som rycker in vid större arbetsbelastningar – allt för att du som kund alltid ska kunna lita på att arbetet blir bra gjort.